مناجات

الهی ،ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای ، و ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای...

الهی ،چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت..

الهی ،ناتوانم و در راهم و گردنه های سخت در پیش است و رهزنهای بسیار در کمین  و بار گران بر دوش"یا هادی، اهدنا الصراط المستقیم*صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم والضّالّین"

/ 1 نظر / 17 بازدید
میم مثل مهدی

سلام فقط با ایمان واقعی میشه به خدا تکیه کرد . فقط یاد خداست که واقعا میتونه دل ادم رو اروم کنه