هرگز نخواب کوروش!

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

 

کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند، آتش فشان ندارد

 

دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد

 

روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان، نقش جهان ندارد

 

بر نام پارس دریا، نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما، تیر و کمان ندارد

 

دریای مازنی ها، بر کام دیگران شد
نادر، ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد

 

دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند، دارا جهان ندارد

 

آییم به دادخواهی، فریادمان بلند است
اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد

 

کو آن حکیم توسی، شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد

 

هرگز نخواب کوروش، ای مهر آریایی
بی نام تو، وطن نیز نام و نشان ندارد

/ 2 نظر / 19 بازدید
میم مثل مهدی

سلام بله خب همیشه به ایرانی بودنمون خواهیم بالید هر جا که باشیم با افتخار میگیم که ایرانی هستیم و به نژادمون افتخار میکنیم منبعش کووووووووووو[عصبانی][چشمک] مهربونی خدای مهربون رو برات ارزو میکنم